Utleiekonsulenten

Presentasjon:Marine Clean

Marine Clean

 

 

Vi har nå utviklet ett helt nytt produkt som består seg av bakterier i flytende form. Stoffet har vi kalt Marine Clean.

Formålet med dette er å bryte ned oljebakterier slik at overflater som har fått olje eller dieselsøl blir helt rene etter bruk av Marine Clean.

Operasjonen utføres med hjelp av vann og prosessen vil være over etter noen få minutt. Er overflate fuktig fra før slik som for eksempel, bløt asfalt, betonggulv osv, vil prosess starte umiddelbart. For og forsterke prosessen og bakterier skal trenge ned i porer trenges det å børste.

Etter prosessen er ferdig vil en ikkje finne noen oljepartikler slik at etter å ha skyllet stedet der det har vert søl vil det ikkje være igjenn noe som skal for eksempel deponeres som spesialavfall. Større mengder bør ikkje slippes ut i avløp osv.

Marine Clean kan og brukes direkte på vann og sjø. Det samme vil skje der
prosess starter med en gang og bakteriene vil ”spise” oljepartiklene.

Vi har HMS datablad på produktet der det fremkommer at produktet ikkje er brannfarlig og ikkje farlig i forbindelse med bruk. Skal en bruke store mengder innendørs bør en forsikre seg om ventilasjon er i orden. Marine Clean skal ikkje inhaleres eller spises i store mengder. Da bør en kontakte lege.

Tilbake