Utleiekonsulenten

UTLEIEKONSULENTEN

www.utleiekonsulenten.net

 

  • Utleiekonsulenten er en enmannsbedrift med eier Ståle Hadland. Han er utdannet ingeniør og har vært i bransjen lenge og har opparbeidet et stort kontaktnett som gjør det mulig for ham raskt å finne løsninger på de behovene kundene har

 

  • Kundene er ofte i entreprenørvirksomhet og som trenger midlertidige løsninger i en anleggsperiode. Da er det ofte mer hensiktsmessig å leie enn å kjøpe inn dyrt utstyr som en ikke trenger når oppdraget er ferdig

 

  • Ta gjerne kontakt!

Ståle ved oljeberedskap han har levert

Ståle Hadland inspiserer oljeberedskap han har levert